Palautteen Anto

Anna Palaute

Palautteenanto-valmennus.

Palautteenanto on esimiehen tärkeimpiä johtamiskeinoja.

Palautteen avulla vahvistat toivottua käyttäytymistä ja autat ei-toivottua käyttäytymistä muuttumaan toimivammaksi. Palaute selkeyttää yhteisiä päämääriä ja ylläpitää työmotivaatiota.

Jokaisella henkilöllä on oikeus saada tietää toimintansa seurauksista. Palaute viestii sen, että hänet on nähty ja että hänen työllään on merkitystä suuremman kokonaisuuden sisällä.

Palaute kertoo palautteen saajasta mutta myös palautteen antajasta.

Eri ihmiset voivat samassa tilanteessa ja samasta asiasta antaa erilaista palautetta, johtuen heidän omista kokemuksistaan. Eri ihmiset voivat reagoida eri tavalla samalle palautteelle.

Anna Palaute on videoverkkovalmennus, johon olemme koonneet kaiken minkä esimies tarvitsee antaakseen toimivaa, eteenpäin vievää palautetta. 

Kun haluat tietää miten, ota yhteyttä tai soita. 

Katso traileri.

Lue lisää...