Test-iT

Kokous ja Tiimi testit

On laskettu että monella työpaikalla tehottomiin kokouksiin haaskautuu jopa 4 päivää kuukaudesta!

* OSAANKO KOKOUKSESSA YLLÄPITÄÄ LUOVUUTTA JA JÄRJESTYSTÄ

- Pääset itsearvioinnin ja omien havaintojen perusteella hahmottamaan omaa kokouksen johto kykyä.

* TESTAA TIIMISI TOIMIVUUTTA

- Tämän pohjalta voit arvioita tiimisi toimivuutta.

 

Psykologisen Pääoman Testit

Psykologisella pääomalla on osoitettu olevan selkeä yhteys henkilökohtiaseen ja organisaatioiden menestymiseen.

Saat testien tuloksena itsellesi suositukseski harjoituksia mikäli haluat itse vaikuttaa kykyjen kehittymiseen.

* MITEN LUOTAT ITSEESI - testi

 - Nämä kysymykset hahmottavat sitä, mitä sisimmässäsi luulet itsestäsi.

* OPTIMISMI - testi

 - Hahmottaa oma optimismin määrää.

* SISUKKUUS - testi

 - Sisukkuus (resilienssi) on yksi psykologisen pääoman mielentilasta. Voimme olla toiminnallisesti, emotionaalisesti ja henkisesti sisukkaita.

* TOIVEIKKUUS - testi

 - Toiveikkuus on yksi psykologisen pääoman mielentilasta. Se määritellään koostuvan kahdesta voimasta: tahdonvoimasta (will-power) ja polkuvoimasta (waypower).

 

Lue lisää psykologisen pääoman kyvyistä

 

Tunne Tunteesi - testit

Tunteet ovat keskeisessa asemassa itsetuntemuksessa ja emotionaalisessa älykkyydessä.

Saat testien tuloksena itsellesi suositukseski harjoituksia mikäli haluat itse vaikuttaa kykyjen kehittymiseen.

* EMPATIAA - testi

- Tämä hahmottaa miten hyvin ymmärrät muita ihmisiä?

* TUNNENKO OMIA TUNTEITA - testi

- Testi auttaa hahmottamaan yksilön yhteyttä omiin tunteisiinsa.

 

Lue lisää tunteista.