Test-iT

Kokous ja Tiimi testit

Kategoria: Test-iT

On laskettu että monella työpaikalla tehottomiin kokouksiin haaskautuu jopa 4 päivää kuukaudesta!

* OSAANKO KOKOUKSESSA YLLÄPITÄÄ LUOVUUTTA JA JÄRJESTYSTÄ

- Pääset itsearvioinnin ja omien havaintojen perusteella hahmottamaan omaa kokouksen johto kykyä.

* TESTAA TIIMISI TOIMIVUUTTA

- Tämän pohjalta voit arvioita tiimisi toimivuutta.

 

Psykologisen Pääoman Testit

Kategoria: Test-iT

Psykologisella pääomalla on osoitettu olevan selkeä yhteys henkilökohtiaseen ja organisaatioiden menestymiseen.

Saat testien tuloksena itsellesi suositukseski harjoituksia mikäli haluat itse vaikuttaa kykyjen kehittymiseen.

* MITEN LUOTAT ITSEESI - testi

 - Nämä kysymykset hahmottavat sitä, mitä sisimmässäsi luulet itsestäsi.

* OPTIMISMI - testi

 - Hahmottaa oma optimismin määrää.

* SISUKKUUS - testi

 - Sisukkuus (resilienssi) on yksi psykologisen pääoman mielentilasta. Voimme olla toiminnallisesti, emotionaalisesti ja henkisesti sisukkaita.

* TOIVEIKKUUS - testi

 - Toiveikkuus on yksi psykologisen pääoman mielentilasta. Se määritellään koostuvan kahdesta voimasta: tahdonvoimasta (will-power) ja polkuvoimasta (waypower).

 

Lue lisää psykologisen pääoman kyvyistä

 

Tunne Tunteesi - testit

Kategoria: Test-iT

Tunteet ovat keskeisessa asemassa itsetuntemuksessa ja emotionaalisessa älykkyydessä.

Saat testien tuloksena itsellesi suositukseski harjoituksia mikäli haluat itse vaikuttaa kykyjen kehittymiseen.

* EMPATIAA - testi

- Tämä hahmottaa miten hyvin ymmärrät muita ihmisiä?

* TUNNENKO OMIA TUNTEITA - testi

- Testi auttaa hahmottamaan yksilön yhteyttä omiin tunteisiinsa.

 

Lue lisää tunteista.